Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-04 11:38:20
Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 2012-12-04 11:31:58
Uchwała Nr XXVII/193/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie miasta i gminy Jastarnia 2012-12-04 11:25:52
Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminy ich płatności 2012-12-04 11:19:08
Uchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-12-04 11:14:04
Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni 2012-12-04 11:05:47
Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2012-12-04 10:58:27
Uchwała Nr XXVII/198/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na 2013 rok 2012-12-04 10:52:24
Uchwała Nr XXVII/199/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-04 10:23:36
Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2012-12-04 10:16:07
Uchwała Nr XXVII/201/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2012-12-04 10:11:36
Uchwała Nr XXVII/202/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 2012-12-04 10:08:09
Uchwała Nr XXVII/203/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-12-04 09:56:58
Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie przedłużenia na okres od 1.01.2013r. do dnia 31.03.2013r. czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2012 2012-12-04 09:47:39
Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-12-04 09:44:17
Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 2012-12-04 09:39:52
Uchwała Nr XXVII/207/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2012-12-04 09:32:06
Uchwała Nr XXVII/208/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2012-12-04 09:26:36
Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jastarnia na 2012r. 2012-12-04 09:20:29
Uchwała Nr XXVII/210/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 2012-12-04 09:09:25
Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Jastarni" 2012-12-04 08:58:17
Uchwała Nr XXVII/212/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2012-12-04 08:51:09