Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Becikowe

 

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3).

Obowiązek dokumentowania dochodów dotyczy rodzin, którym urodzi się dziecko od dnia 1 stycznia 2013 r. Rodzice dzieci urodzonych do dnia 31 grudnia 2012 roku zachowują prawo do świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

Pozostają bez zmian dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Minister Zdrowia, określił w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej;

  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2011 r. członków rodziny oraz dzieci uczących się w szkołach zawodowych (dochód, podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne):

  • jeżeli nastąpiła utrata dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość dochodu utraconego, świadectwo pracy PIT itp.

  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń tj w roku 2011 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w którym dochód był osiągnięty.

  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń tj w roku 2012, dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

  • Zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2011 r.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka. W przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SRD Zalacznik nr 15 - Wniosek o jednorazow zapomog 2013.doc (DOC, 11KB) 2013-01-28 08:43:35 489 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Turzynska 28-01-2013 08:43:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 29-01-2013 07:49:34