Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarni - 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z aneksem - dostosowanie istniejścej bazy magazynowo-transportowej, na której prowadzona jest zbiórka i przeładunek odpadów komunalnych do nowych przepisów komunalnych - dokument stracił ważność 2013-02-18 11:06:21
obwieszczenie - powiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚr.6233.4.13.2012.KG - dokument stracił ważność 2013-04-17 14:47:49
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚr.6233.4.13.2012.KG - dokument stracił ważność 2013-04-17 14:50:01
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji polegającej na "Budowie umocnienia przyczólka istniejącego mola spacerowego..." w Jastarni - dokument stracił ważność 2013-07-17 10:30:26
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie OW Posejdon w Jastarni przy ul. Mickiewicza 5 - dokument stracił ważność 2013-12-12 09:43:26