Publicznie dostępny wykaz danych - 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wyłożenie do publicznego wglądu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na dostosowaniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej, na której prowadzona jest zbiórka i przeładunek odpadów komunalnych do nowych przepisów prawnych; wnioskodawca PUK KOMEX Sp. z o.o. Jastarnia, 2013-02-18 10:53:44
wpis do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2013-03-18 14:01:43
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - PUK "Komex" Sp. z o.o. Jastarnia 2013-04-03 11:17:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PUK 2013-04-17 10:54:11
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych - PRSP S.A. Gdańsk 2013-04-17 13:31:11
wpis do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - rozszerzenie 2013-05-10 11:21:23
informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-05-10 12:19:49
decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji OOŚ dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt rybacki (6 boksów) w Kuźnicy 2013-07-17 09:11:19
Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji "Budowa umocnienia przyczółka..." w Jastarni 2013-07-17 10:03:30
Przekazanie dokumentacji do opiniowania i uzgodnienia inwestycji polegającej na 2013-07-17 11:19:01
wyłożenie do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko 2013-12-12 09:04:41