Organizacje pozarządowe

Lp.

Nazwa organizacji

Miejscowość i telefon

Podstawowy zakres działania

Dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia

Osoba reprezentująca organizację

1

 

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „Półwysep”

Jastarnia

tel. ---------

Promowanie rozwoju turystyki, dbałość o zachowanie wartości kulturalnych regionu

Coroczna organizacja festiwalu piosenki religijnej, wydanie publikacji promujących Jastarnię, książki albumowej, organizacja spotkań wigilijnych

Piotr Lisakowski

2

 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Jastarnia

Jastarnia

(58) 6752450

Upowszechnianie i kultywowanie tradycji kaszubskich

Organizacja festynu „Dni Węgorza”, wydawanie książek o Jastarni, współpraca ze szkołami w zakresie popularyzacji kultury kaszubskiej

Rafał Kohnke

3

Uczniowski Klub Sportowy

Jastarnia

601 64 40 90

Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, wypoczynku zimowego i letniego młodzieży, udział w zawodach na różnych szczeblach,

Organizacja w Jastarni zawodów na szczeblu ogólnopolskim, wysokie lokaty sekcji piłki siatkowej w skali ogólnopolskiej, wyjazdy młodzieży krajowe i międzynarodowe

Ewa Kwiecińska

4

Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Jastarni

Jastarnia

663 919 353

Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów, inwalidów w formie wycieczek, spotkań, wyjazdów do kina, teatru, zajęć sportowych

Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych, spotkań wigilijnych dla seniorów i innych spotkań okolicznościowych, zajęć tanecznych, gimnastyki na basenie, kursu komputerowego dla seniorów

 

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni

Jastarnia

(58) 6752225

Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijanie kultury w gminie Jastarnia, ochrona środowiska przyrodniczego, rozwój turystyki poprzez promocję

Wydanie kalendarzy, książek o Jastarni, publikacji promocyjnych, miesięcznika lokalnego, organizacja wystaw i konkursów fotograficznych, zawodów sportowych , ufundowanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej miejsce pochówku mieszkańców Boru

Ryszard Struck

6

Towarzystwo Przyjaciół Juraty

Jurata

601 677 393

Prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rzecz  mieszkańców Juraty i turystów

Organizacja imprezy cyklicznej „Dni Juraty”, działania charytatywne na rzecz mieszkańców Juraty, inicjatywy lokalne dotyczące usytuowania tablic pamiątkowych

Dorota Gończ

7

Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S.

Jastarnia

509 376 739

Wszechstronna działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz: dzieci i młodzieży związana z ich rozwojem osobowym oraz wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym.

Przeciwdziałanie bezrobociu.

Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi i państwowymi.

 

 

Koncert charytatywny – zbiórka pieniędzy na leczenie chorego dziecka

Grażyna Kohnke                                        

8 Uczniowski Klub Sportowy " DELFIN JASTARNIA"

Jastarnia

602669546

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną służących nauce pływania, jej doskonalenia i umiejętności pływania w płetwach

Systematyczne zajęcia z podziałem na grupy

Współzawodnictwo sportowe

Organizowanie pływackich zawodów sportowych

Czterech zawodników zostało powołanych do Kadry Narodowej a dwie reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata

Jedna zawodniczka jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów i Seniorów

Katarzyna Struck

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 23-02-2012 14:57:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 10-01-2019 14:25:39