Urząd Stanu Cywilnego

pokój 108 (I piętro)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr INGRID PUSTOŁA

 

 

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • Sporządzanie aktów urodzeń;

 • Przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innym okręgu;

 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwisko męża matki;

 • Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia daty miejsca urodzenia dziecka oraz przyczyn niesporządzenia aktu;

 • Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tym urzędzie;

 • Sporządzanie aktów zgonów;

 • Przechowywanie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych;

 • Sporządzanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego;

 • Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dot. tych ksiąg;

 • Wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach  stanu cywilnego;

 • Zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzonych aktach;

 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS;

 • Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;

 • Wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony;

 • Przyjmowanie oświadczeń od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska;

 • Wydanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;

 • Wpisywanie do ksiąg treści wypisu aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze utraconej;

 • Dokonywanie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego oraz uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego;

 • Wpisywanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego;

 • Wpisywanie decyzji o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą;

 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego;

 • Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów obywateli polskich zamieszkałych za granicą;

 • Wpisywanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w niepolskich urzędach konsularnych;

 • Rejestracja urodzeń i zgonów, które nastąpiły na statkach morskich i powietrznych, na okrętach wojennych i wojskowych statkach powietrznych;

 • Wpisywanie wypisów wystawionych przez osoby, które prowadziły przed 01.01.1946 r. wyznaniową rejestrację stanu cywilnego;

 • Prowadzenie archiwum stanu cywilnego (przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych);

 • Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego;

 • Wydawanie decyzji na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu;

 • Wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego;

 • Unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie;

 • Wydawanie decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;

 • Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz transkrypcja wzmianek i przypisów pochodzących od władz obcych;

 • Przyjmowanie i opracowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przedmiocie wniosków obywateli w sprawach wydania dokumentów stwierdzających tożsamość;

 • Prowadzenie rejestru utraconych dowodów osobistych;

 • Poprowadzenie archiwum kopert dowodowych;

 • Systematyczne rozliczanie się z pobranych blankietów, dokumentów stwierdzających tożsamość z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Pomorskiego w Gdańsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:30:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 11-12-2014 09:39:43