Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIII/332/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-11-29 10:18:54
Uchwała Nr XLIII/331/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 2013-11-29 10:16:25
Uchwała Nr XLIII/330/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-11-29 10:13:11
Uchwała Nr XLIII/329/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2013-11-29 09:49:25
Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Jastarnia projektu "Pomorska 13-stka - wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-11-29 09:44:44
Uchwała Nr XLIII/327/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2013-11-29 09:40:32
Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2013-11-29 09:37:07
Uchwała Nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2013-11-29 09:33:34
Uchwała Nr XLIII/324/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przedłużenie terminu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Juracie 2013-11-29 09:31:04
Uchwała Nr XLIII/323/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu aglomeracji Jastarnia 2013-11-29 09:27:52
Uchwała Nr XLIII/322/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na rok 2014. 2013-11-29 09:24:59
Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-29 09:19:25
Uchwała Nr XLIII/320/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-11-29 09:15:38
Uchwała Nr XLIII/319/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności 2013-11-29 09:12:59
Uchwała Nr XLIII/318/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2013-11-29 09:09:21
Uchwała Nr XLIII/317/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-29 09:06:44
Uchwała Nr XLIII/316/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2013-11-29 09:03:46
Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 2013-11-29 08:35:20
Uchwała Nr XLIII/314/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019 2013-11-29 08:30:39
Uchwała Nr XLIII/313/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2013 rok 2013-11-29 08:25:49