Sprawozdania IV kwartał 2013 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych 2014-03-06 14:19:33
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2013r. 2014-03-06 13:12:10
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013r. 2014-03-06 13:10:27
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-03-06 13:08:35
Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013 2014-03-06 13:07:16
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2013r. 2014-03-06 13:03:31
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r. 2014-03-06 13:02:09
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. 2014-03-06 13:00:48
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013r. 2014-03-06 12:59:07
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. 2014-03-06 12:56:50