Publiczne dostępny wykaz danych - 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - MPWiK "Ekowik" Sp. z o.o. 2014-04-04 13:37:08
postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, magistrali wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 2014-05-13 13:51:09
wniosek o zmianę decyzji ostatecznej OŚr.6220.4.13.2012.KG z dnia 11.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na dostosowaniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej , na której prowadzona jest zbiórka i przeładunek odpadów komunalnych do nowych przepisów prawnych 2014-07-17 13:43:40
wyłożenie do publicznego wglądu uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego "Posejdon" 2014-08-18 10:30:11
informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OW "Posejdon" w Jastarni 2014-08-18 11:21:40
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie OW Posejdon w Jastarni 2014-10-03 11:09:18
informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 2014-10-03 12:15:43
postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla PUK KOMEX Sp. z o.o. 2014-10-14 14:53:55
Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PUK Komex Sp. z o.o. 2014-11-19 14:10:45