Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVII/380/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 10/19 i 10/18 k.m.4 położonej w Jastarni 2014-04-07 15:14:50
Uchwała Nr XLVII/379/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w przedmiocie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni 2014-04-07 15:11:17
Uchwała Nr XLVII/378/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Wspólnotę Mieszkaniową "Willa na Wydmach" 2014-04-07 15:08:51
Uchwała Nr XLVII/377/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Jastarnia na 2014 rok 2014-04-07 15:05:32
Uchwała Nr XLVII/376/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Jastarnia na 2014 rok 2014-04-07 15:02:00
Uchwała Nr XLVII/375/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 14:51:28
Uchwała Nr XLVII/374/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 14:03:15
Uchwała Nr XLVII/373/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 13:59:43
Uchwała Nr XLVII/372/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 13:56:45
Uchwała Nr XLVII/371/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Juracie 2014-04-07 13:52:10
Uchwała Nr XLVII/370/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-04-07 13:48:44
Uchwała Nr XLVII/369/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Jastarnia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2014-04-07 13:37:02
Uchwała Nr XLVII/368/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jastarnia w roku 2014 2014-04-07 13:32:34
Uchwała Nr XLVII/367/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni w okresie sezonu kąpielowego 2014 r. 2014-04-07 13:25:26
Uchwała Nr XLVII/366/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Miasta Jastarnia 2014-04-07 13:20:16
Uchwała Nr XLVII/365/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2013-2019 2014-04-08 12:54:58
Uchwała Nr XLVII/364/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/336/13 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2014 rok 2014-04-08 13:04:59