Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarnia - 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, magistrali wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - dokument stracił ważność 2014-05-13 13:54:13
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa magistrali wodociągowej i sieci kanalizacji w ul Sztormowej 2014-07-17 13:46:37
wniosek o zmianę decyzji ostatecznej OŚr.6220.4.13.2012.KG z dnia 11.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na dostosowaniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej , na której prowadzona jest zbiórka i przeładunek odpadów komunalnych do nowych przepisów prawnych - dokument stracił ważność 2014-07-17 13:48:08
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego "Posejdon" w Jastarni - dokument stracił ważność 2014-08-18 11:29:08
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego "Posejdon" w Jastarni - dokument stracił ważność 2014-08-18 11:32:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa i przebudowa OW Posejdon w Jastarni przy ul. Mickiewicza 5 2014-10-03 11:13:12
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla PUK KOMEX Sp. z o.o. 2014-10-14 14:57:00
obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla PUK Komex Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2014-11-19 14:15:06