Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Wydmowa cz. dz. nr 14, ul. Leśna cz. dz. nr 14)

ZARZĄDZENIE NR 57

Burmistrza Miasta Jastarni

z dnia 16.03.2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Miasta Jastarni

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1- 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni, ul. Portowa 24 - na okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni

 

 


Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Jastarni

Nr 57 z dnia 16.03.2012 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Jastarnia

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jastarnia, ul. Wydmowa

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 14, km 2

Nr Księgi Wieczystej

KW b.o.

Powierzchnia

50 m2

Okres dzierżawy

01.06.2012 r.- 30.09.2014 r.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w okresie trzech sezonów letnich, t. j. od dnia 01.06 do 30.09

w 2012r., 2013r. 2014r.

Opis nieruchomości

Grunt stanowi plażę morską, przeznaczony jest pod prowadzenie działalności gastronomicznej.

Dzierżawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni ustawienia wszelkich obiektów lub urządzeń na dzierżawionym gruncie oraz dokonania zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Grunt stanowi plażę morską.

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

 

Stawka czynszu wywoławcza za cały okres dzierżawy

25.500,00 zł + 23 % VAT

(w tym 8.500,00 zł + 23% VAT za okres 1 sezonu letniego)

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w dwóch równych ratach w sezonie letnim 2012 r., 2013 r., 2014 r., w terminach do dnia 15.07 i 15.08 każdego roku dzierżawy.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie, począwszy od stycznia 2013r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni


Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Jastarni

Nr 57 z dnia 16.03.2012 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Jastarnia

 

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jastarnia, ul. Leśna

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 14, km 2

Nr Księgi Wieczystej

KW b.o.

Powierzchnia

50 m2

Okres dzierżawy

01.06.2012 r.- 30.09.2014 r.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w okresie trzech sezonów letnich, t. j. od dnia 01.06 do 30.09

w 2012r., 2013r. 2014r.

Opis nieruchomości

Grunt stanowi plażę morską, przeznaczony jest pod prowadzenie działalności gastronomicznej.

Dzierżawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni ustawienia wszelkich obiektów lub urządzeń na dzierżawionym gruncie oraz dokonania zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Grunt stanowi plażę morską.

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

Stawka czynszu wywoławcza za cały okres dzierżawy

25.500,00 zł + 23 % VAT

(w tym 8.500,00 zł + 23% VAT za okres 1 sezonu letniego)

 

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w dwóch równych ratach w sezonie letnim 2012 r., 2013 r., 2014 r., w terminach do dnia 15.07 i 15.08 każdego roku dzierżawy.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie, począwszy od stycznia 2013r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 20-03-2012 09:19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Orzechowska 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 14:04:12