Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Zdrojowa cz. dz. nr 14 i 13/1) i Jurata (ul. Sosnowa cz.dz. nr 3/1)

ZARZĄDZENIE NR 58

Burmistrza Miasta Jastarni

z dnia 16.03.2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Miasta Jastarni

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w poddzierżawę nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni, ul. Portowa 24 - na okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni


Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Jastarni

Nr 58 z dnia 16.03.2012r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w poddzierżawę w miejscowości Jastarnia

 

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w poddzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jastarnia, ul. Zdrojowa

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 14, km 2, cz. dz. nr 13/1, km 2

Nr Księgi Wieczystej

KW b. o.

Powierzchnia

150 m2

Okres poddzierżawy

01.06.2012 r.- 30.09.2014 r.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w okresie trzech sezonów letnich, t. j. od dnia 01.06 do 30.09

w 2012r., 2013r. 2014r.

Opis nieruchomości

Grunt stanowi plażę morską, przeznaczony pod prowadzenie działalności gastronomicznej i rekreacyjnej.

Poddzierżawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni ustawienia wszelkich obiektów lub urządzeń na dzierżawionym gruncie oraz dokonania zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Forma dzierżawy

Tryb przetargowy

 

Stawka czynszu za cały okres poddzierżawy

55.500,00 zł +23% VAT

( w tym 18.500,00 zł + 23% VAT za okres 1 sezonu letniego)

 

 

Termin wnoszenia opłat

Czynsz poddzierżawny płatny w dwóch równych ratach w sezonie letnim 2012 r., 2013 r., 2014 r., w terminach do dnia 15.07 i 15.08 każdego roku dzierżawy.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie, począwszy od stycznia 2013r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

Burmistrz Miasta Jastarni

 


Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Burmistrza Miasta Jastarni

Nr 58 z dnia 16.03.2012 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w poddzierżawę w miejscowości Jastarnia

 

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w poddzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jurata, ul. Sosnowa

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 3/1, km 30

Nr Księgi Wieczystej

KW b. o.

Powierzchnia

150 m2

Okres poddzierżawy

01.06.2012 r.- 30.09.2014 r.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w okresie trzech sezonów letnich, t. j. od dnia 01.06 do 30.09

w 2012r., 2013r. 2014r.

Opis nieruchomości

Grunt stanowi plażę morską, przeznaczony pod prowadzenie działalności gastronomicznej i rekreacyjnej.

poddzierżawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni ustawienia wszelkich obiektów lub urządzeń na dzierżawionym gruncie oraz dokonania zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Forma dzierżawy

Tryb przetargowy

 

Stawka czynszu za cały okres poddzierżawy

55.500,00 zł +23% VAT

( w tym 18.500,00 zł + 23% VAT za okres 1 sezonu letniego)

 

 

Termin wnoszenia opłat

Czynsz poddzierżawny płatny w dwóch równych ratach w sezonie letnim 2012 r., 2013 r., 2014 r., w terminach do dnia 15.07 i 15.08 każdego roku dzierżawy.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie, począwszy od stycznia 2013r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

Burmistrz Miasta Jastarni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 20-03-2012 10:25:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Orzechowska 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 14:04:27