Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza 2018-02-13 09:13:27
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza 2018-02-09 09:09:25
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia 2017-09-05 11:38:11
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej 2017-09-05 11:36:19
Ogłoszenie Burmistrza Jastarnio przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. Sychty 2017-09-05 11:34:21
Ogłoszenie Burmistrza Jasatrni o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni 2017-09-05 11:29:56
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,, Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2" 2017-06-14 13:55:14
Ogloszenie Burmistrza Miasta Jastarni o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa 2016-12-28 13:42:24
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza 2016-12-01 12:34:22
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni dla terenu portu w Jastarni 2016-12-01 12:29:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ,,zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2" 2016-09-27 14:10:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-09-13 13:07:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jastarni o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-12-22 08:17:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jastarni o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-11-03 11:41:39
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-13 11:05:52
Protokół z dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej 2015-09-07 12:10:09
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-08-05 11:25:04
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-08-05 11:16:57
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Jastarni o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-04-28 14:35:12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni dla terenu portu w Jastarni 2015-03-06 08:11:17
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza 2015-03-06 08:08:35
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-08 13:15:03
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-08 13:12:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica 2014-09-30 11:55:05
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Ogrodowej 2014-08-12 08:20:26
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica 2014-03-10 13:17:08
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Jastarni o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-02-28 10:42:55
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Ogrodowej 2013-11-18 13:39:15
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej 2013-11-18 13:37:58
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zzagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty 2013-11-18 13:36:23