Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Jastarni

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższe dokumenty stanowią analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Jastarni.

Załączniki do pobrania

1 analiza stanu gospodarki odpadami 2017.pdf (PDF, 87KB) 2018-04-20 15:06:43 135 razy
2 analiza stanu gospodarki odpadami 2016.pdf (PDF, 79KB) 2017-04-27 11:38:21 187 razy
3 analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2015.pdf (PDF, 92KB) 2016-04-26 12:33:12 475 razy
4 analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2014.pdf (PDF, 84KB) 2016-04-26 12:33:12 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 26-04-2016 12:33:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 26-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 20-04-2018 15:06:43