Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca składania wniosków o warunki zabudowy

W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1450, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 22.04.2015 r. przekazał do tutejszego urzędu mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), które w myśl art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego są dokumentem planistycznym i obowiązkiem organów administracji jest uwzględnianie danych w nich zawartych w różnego rodzaju dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W/w mapy opublikowane są na stronie http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego oraz dostępne w Urzędzie Miasta Jastarni p. 305.

Według map, znaczna część Gminy Jastarnia leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, co skutkuje zakazami określonymi w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne m.in. zakazem wprowadzania nowej zabudowy, zmiany ukształtowania terenu czy lokalizowania nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji mogących zanieczyścić wody w przypadku wystąpienia powodzi. Z zakazów tych, jeśli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym, w drodze decyzji może zwolnić Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym tutejszy urząd, rekomenduje przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy, w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy dana działka leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne) i zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskanie przez Inwestora decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
W innym przypadku, Burmistrz Miasta Jastarni w trakcie postępowania wezwie Inwestora do uzupełnienia wniosku, co może przedłużyć procedurę wydania warunków zabudowy. Brak decyzji zwalniającej skutkować będzie odmową ustalenia warunków zabudowy.
Wobec powyższego, do wniosku o warunki zabudowy zaleca się załączanie w/w decyzji.

Wnioski o wydanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwalniającej z zakazów można pobrać na stronie: http://www.rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=11,324,514

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 24-07-2015 12:19:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Świątczak 24-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 24-07-2015 12:26:35