Dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest - eternitu