Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.05.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni i Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na odzież używaną (Jastarnia ul. Mickiewicza cz.dz. nr 57/2, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 9; Kuźnica ul. gen. J. Hallera cz. dz. nr 217/50 i 217/19)

ZARZĄDZENIE NR 98

Burmistrza Miasta Jastarni

z dnia 11.05.2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni i Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na odzież używaną

 

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Miasta Jastarni

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni, ul. Portowa 24 - na okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Burmistrz Miasta Jastarni

 


 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Jastarni

Nr 98 z dnia 11.05.2012r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Jastarnia i Kuźnica

 

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jastarnia, ul. A. Mickiewicza

Kuźnica, ul. Gen. J. Hallera

Jastarnia, ul. Ogrodowa

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 57/2, km 17

cz. dz. nr 217/50 i 217/19, km 3

cz. dz. nr 9, km 14

Nr Księgi Wieczystej

KW Nr 25066, KW Nr 17497, KW Nr 17037

Powierzchnia

4,5 m2

Okres dzierżawy

do 3 lat

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana przeznaczona pod zlokalizowanie trzech pojemników na odzież używaną, każdy o pow. 1,5 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu obejmującego miejscowość Jastarnię. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica nieruchomość przeznaczona jest pod drogę gminną- ul. Gen. J. Hallera

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

 

Stawka czynszu miesięczna

- 35,84 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT ( w okresie od 16.06 do 15.09 każdego roku dzierżawy)

1,53 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT ( w okresie od 16.09 do 15.06 każdego roku dzierżawy )

 

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w dwóch równych ratach

w sezonie letnim 2012 r.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie z dniem 01 stycznia każdego roku dzierżawy, począwszy od 01.01.2013r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 17-05-2012 14:37:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Orzechowska 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 17-05-2012 14:46:51