Publicznie dostępny wykaz danych - 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Jastarnia na lata 2016 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2025 2016-03-21 14:54:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2" w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu - dokument stracił ważność 2016-09-30 14:39:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Juracie/Jastarni 2016-11-21 14:51:09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni dla terenu portu wraz z oceną oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-12-01 13:24:23
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-12-01 13:26:56