Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarni - 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Jastarnia na lata 2016 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2025 - dokument stracił ważność 2016-03-21 14:47:30
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2" w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu - dokument stracił ważność 2016-09-30 14:44:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Juracie/Jastarni 2016-11-21 14:56:54
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni w rejonie portu wraz z oceną oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-12-01 13:31:20
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ul. Mickiewicza wraz z oceną oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-12-01 13:35:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Nad zatoką z parkingiem i infrastukturą towarzyszącą 2016-12-07 15:26:04
Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Nad Zatoką z parkingiem ... 2016-12-20 13:57:02