Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2016 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:09:08
Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:07:26
Uchwał Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:05:26
Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/370/2002 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2002 roku 2016-07-07 15:01:35
Uchwała Nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Jastarni w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2016-07-07 14:58:38
Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-07 14:56:02
Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchmości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-07 14:52:51
Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarni 2016-07-07 14:48:40
Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni składnika majątkowego Gminy w celu realizacji zadań statutowych 2016-07-07 14:45:39
Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastarni 2016-07-07 14:43:26
Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czercwa 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jastarni na lata 2016-2019 2016-07-07 14:41:50
Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 rok 2016-07-07 14:40:16
Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2019 2016-07-07 14:36:58
Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czercwa 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-07 14:34:17
Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Miasta Jastarni za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarni za 2015 rok 2016-07-07 14:32:36