Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Korekta Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-05-17 14:22:33
Korekta Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-05-17 14:21:34
Korekta Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-02-28 13:00:15
Korekta Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-28 12:58:35
Korekta Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-28 12:57:38
Korekta Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-02-28 12:56:10
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-02-21 07:59:11
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2016 roku 2017-02-21 07:57:53
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy na koniec 2016r. 2017-02-21 07:56:29
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-21 07:55:11
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-21 07:53:29
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-02-21 07:51:49
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016 2017-02-21 07:50:47
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-21 07:48:48
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-21 07:45:56
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2017-01-20 15:44:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2017-01-20 15:43:11