Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" 2018-01-03 07:21:49
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski - branża drogowa nad realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" 2017-12-29 08:59:20
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" 2017-12-27 10:55:51
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" 2017-12-27 10:53:08
Zarządzenie Nr 235A/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-12-29 08:05:28
Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2017-12-21 11:07:08
Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-12-18 14:34:51
Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 11:01:30
Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:59:06
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2017-12-21 10:36:06
Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Referenta ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-12-08 12:34:46
Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod sieć obserwacyjno - badawczą wód podziemnych 2017-12-21 10:33:16
Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:30:24
Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:28:59
Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za utrzymanie w czystości umundurowania służbowego strażników Straży Miejskiej w Jastarni 2017-12-21 10:27:25
Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:24:31
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:22:06
Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:20:10
Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:18:07
Zarządzenie nr 218/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-12-01 08:46:59
Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jastarni za rok 2017 2017-12-01 08:44:46
Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni w dniu 22 kwietnia 2017 r. 2017-11-27 11:40:53
Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-01 08:38:24
Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-01 08:35:21
Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-12-01 08:33:23
Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-12-01 08:30:20
Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie karuzeli 2017-12-01 08:27:48
Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2017-12-01 08:25:43
Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2017-11-30 15:24:45
Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 15:22:23
Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-30 15:18:29
Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-15 15:10:09
Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy-Miasta Jastarnia na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2017-11-30 15:16:05
Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2018-2024 2017-11-30 15:13:16
Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie usług transportu drogowego 2017-11-30 15:10:43
Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa geodezyjno - kartograficzna Gminy Jastarnia w latach 2018-2020" 2017-11-14 08:34:15
Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej 2017-11-30 15:08:36
Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-11-30 15:06:04
Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-11-30 15:03:22
Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni: a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Mickiewicza - ks. B.Sychty b) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Herrmanna - Plac Necla (z możliwością składania ofert częściowych)" 2017-11-30 14:59:33
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń taktycznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni 2017-11-30 14:54:35
Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 14:52:07
Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-30 14:49:02
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 14:43:48
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za III kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-10-26 07:59:49
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 12:25:28
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2017-11-03 12:23:49
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2017-11-03 12:22:22
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 12:18:24
Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 12:17:00
Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu 2017-11-03 12:15:23
Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 października 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia 2017-10-09 15:24:21
Zarzadzenie Nr 185/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia 2017-10-09 15:27:36
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:13:13
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-11-03 12:11:31
Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:09:26
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-11-03 12:07:34
Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 2017-11-03 12:05:42
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:04:17
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:02:49
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-10-06 12:18:50
Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia" 2017-10-05 12:42:01
Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:58:58
Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-08 09:59:48
Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:57:18
Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 11:55:55
Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-11-03 11:54:20
Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 września 2017 r. o zmianie zarządzenia o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? 2017-09-19 14:50:06
Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-09-19 14:49:45
Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:49:19
Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:48:58
Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarnia na 2018 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2018 i lata następne 2017-09-19 14:48:37
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 200/2012 Burmistrza Jastarni z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Jastarni 2017-09-19 14:47:32
Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? 2017-09-19 14:47:10
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium Gminy Jastarnia 2017-09-19 14:46:48
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:46:24
Zarządzenia Nr 161/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:46:02
Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia 2017-09-19 14:45:35
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-09-19 14:45:05
Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-09-19 14:44:37
Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-08-16 11:31:49
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:44:07
Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-09-19 14:43:34
Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: a) Termomodernizacja budynku OSP w Jastarnia, b) Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni 2017-09-19 14:43:00
Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 217 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia 2017-09-19 14:42:36
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 217 r. w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2017-09-19 14:42:09
Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym miejsca na zamontowanie serwera, nadajników w obudowie z anteną, łącza telekomunikacyjnego kamery internetowe i hot spot na budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni 2017-09-19 14:41:35
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:41:09
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:40:35
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia z a II kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-07-31 15:16:43
Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:39:58
Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:47:04
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:46:29
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:45:53
Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekreutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2017-07-21 11:51:57
Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działkę przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-07-25 09:45:17
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-07-25 09:44:45
Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-07-25 09:44:06
Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Jastarni dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-07-25 09:43:29
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu dojazdowo-manewrowego 2017-07-25 09:42:51
Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Ochrony Zabytków w Gminie Jastarnia na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 2017-07-25 09:42:14
Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2017-07-04 09:38:20
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu płatnych parkingów Gminy Jastarnia 2017-07-10 09:58:24
Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2017-07-25 09:41:30
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej i VAT w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-06-26 13:31:11
Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-06-26 13:28:10
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-07-25 09:40:24
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2017-2018 2017-06-23 14:19:56
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-06-28 14:32:21
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-06-28 14:32:56
Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni 2017-06-28 14:33:28
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni 2017-06-28 14:33:58
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-06-28 14:34:23
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-06-28 14:34:59
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 2017-06-28 14:35:27
Zarządzenie nr 121/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2017-06-28 14:36:09
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2017-06-28 14:36:37
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2017-06-28 14:37:24
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2017-06-28 14:37:54
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 2017-06-28 14:38:27
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:50:51
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 11:47:25
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni : a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic Mickiewicza - ks. B. Sychty B) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic Hermanna - Plac Necla (z możliwością składania ofert częściowych) 2017-06-28 14:41:45
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-06-28 14:42:12
Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-06-28 14:42:41
Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2017-06-28 14:43:06
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:43:37
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-05-30 10:34:41
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-05-22 10:33:01
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2017-05-22 10:32:05
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności promocyjnej 2017-05-22 10:31:23
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie 2017-05-22 10:30:28
Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej 2017-05-22 10:29:45
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzedu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy 2017-05-22 11:55:46
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-05-22 10:28:50
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-05-22 10:28:16
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-05-22 10:27:35
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-05-22 10:26:53
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:25:51
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-22 10:24:33
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia Gminnego Ćwiczenia Obronnego pod kryptonimem "Jastarnia - 2017" 2017-05-22 10:23:26
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia a drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-05-22 10:20:42
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:19:32
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojścia do nieruchomości sąsiedniej 2017-05-22 10:18:03
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-05-22 10:17:04
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod urządzenie dojścia do nieruchomości sąsiedniej 2017-05-22 10:16:16
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 10:14:54
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za 2016 rok oraz innych informacji 2017-04-28 15:09:26
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:13:44
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-04-28 15:08:59
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-04-21 09:03:21
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i administrowanie strefa płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2017-2019 2017-04-28 15:08:32
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (z możliwością składania ofert częściowych) dla zadania "Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia". 2017-04-27 14:23:42
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-04-28 15:07:25
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 15:06:58
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-28 15:06:31
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod lokalizację ogródka kawiarnianego 2017-04-28 15:05:55
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-04-28 15:05:29
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2017-04-28 15:05:03
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod funkcjonowanie stacji LNG zapewniającej gazyfikację Miasta Jastarni 2017-04-28 15:04:29
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-04-28 15:04:03
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-04-28 15:03:36
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, ż przeznaczeniem pod urządzenie dojazdu do Ośrodka Wypoczynkowego Instytutu Kolejnictwa 2017-04-28 15:03:10
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do punktu handlowego 2017-04-28 15:02:36
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-08 10:03:23
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2017-04-10 11:03:52
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Oczyszczenia plaż w obszarze kąpielisk i wskazanych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-28 15:01:45
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Oczyszczanie plaż w obszarze kąpielisk i wskazanych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-28 15:01:19
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-04-28 15:00:25
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 14:58:49
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-28 14:58:17
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 14:57:46
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2017-03-31 11:34:24
Zarządzenie Nr 63A/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia 2017-04-04 13:26:50
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 217 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2016 r. 2017-03-31 11:35:10
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2016 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. 2017-03-31 11:36:16
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Jastarni, z przeznaczeniem pod działalność usługową 2017-03-31 11:37:29
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2017-03-31 11:38:21
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-03-31 11:39:15
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-03-31 11:40:41
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu i stojaków na rowery 2017-03-31 11:41:33
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2017-03-31 11:42:37
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-03-31 11:43:43
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-03-31 11:44:34
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-31 11:46:48
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2017-03-31 11:48:10
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia gody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2017-03-31 11:48:52
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie uczestnictwa w treningu rejonowym Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-31 11:49:25
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod lokalizację baneru reklamowego 2017-03-31 11:50:14
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 marca 217 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-03-31 11:51:11
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 3 marca 217 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarni w latach 2017-2018 2017-03-31 11:51:59
Zarządzenie Nr 46/217 Burmistrza Jastarni z dnia 3 marca 217 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zielenie miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-03-31 11:52:37
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Formacji Oborny Cywilnej Gminy Jastarnia 2017-03-31 11:53:19
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-03-31 11:55:36
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-31 11:57:52
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jastarni 2017-02-28 12:52:52
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym odcinka plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie toalety publicznej 2017-02-22 10:31:13
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźcnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych 2017-02-22 10:34:01
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej-szkółki wodnej 2017-02-22 10:36:46
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią 2017-02-22 11:07:52
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2017-02-22 11:06:59
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 11:05:00
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 11:02:32
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2017-02-22 11:00:55
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych 2017-02-22 11:00:02
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2017-02-22 10:59:04
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchomości 2017-02-22 10:58:11
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2017-02-22 10:57:23
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarni, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 10:56:31
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 16 lutego 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa desek i legarów impregnowanych ciśnieniowo w celu modernizacji mola spacerowego w Jastarni. 2017-02-22 10:54:12
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla służbowego samochodu Dacia Duster GPU 77M2 użytkowanego przez Straż Miejską w Jastarni oraz odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 2017-02-22 10:53:20
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania. 2017-02-22 10:52:29
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-02-09 09:40:20
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-02-09 09:39:00
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-02-09 09:37:20
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:35:04
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:33:16
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod baner reklamowy 2017-01-27 14:05:25
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2017-01-27 14:04:45
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-01-27 14:04:07
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:31:58
Zarządznie Nr 16/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:30:26
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-01-27 14:03:31
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:29:10
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:27:14
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce parkingowe 2017-01-27 14:03:01
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod rekreację przydomową i drogę dojazdową do sąsiedniej nieruchomości 2017-01-27 14:00:51
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu rybackiego 2017-01-27 14:00:17
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogrodu 2017-01-27 13:59:33
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do ul. Kaszubskiej 2017-01-27 13:58:58
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych 2017-01-27 13:58:31
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy 2017-01-27 13:57:53
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc parkingowych, zieleni oraz altany sklepy spożywczego 2017-01-27 13:57:19
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie 2017-01-27 13:55:58
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:23:06
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:21:00
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-02-09 09:18:46