Plan pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2017 rok

Załącznik  do Nr 1 do
Uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 2 lutego 2017 r.

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI NA 2017 ROK

Terminy i tematyka sesji:
styczeń - 30.01.2017

- plany pracy organów Rady;
- informacje i sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

luty - 23.02.2017

- informacja o stanie mienia komunalnego. Propozycja wykorzystania obiektów niezagospodarowanych.
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

marzec - 30.03.2017

- informacja o realizacji inwestycji przewidzianych  w planach na 2017 rok
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

kwiecień  - 27.04.2017

- oświata i wychowanie przedszkolne –  realizacja zadań przez Gminę;
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

maj - 25.05.2017

- działalność MOKSiR w sezonie letnim 2017r.
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

czerwiec - 29.06.2017

- ocena wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2016 rok;
- absolutorium dla Burmistrza Jastarni;
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

lipiec - 27.07.2017

- problematyka związana z przebiegiem sezonu letniego w Gminie;
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

sierpień  – przerwa urlopowa

wrzesień - 28.09.2017

- przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017r,
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

październik - sesja 26.10.2017

- podatki i opłaty lokalne na 2018r.
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

listopad - 30.11.2017

- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- Gminny Program Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok;
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

grudzień - 21.12.2017

- uchwalenie budżetu Gminy na 2018rok;
- informacje, sprawozdania Burmistrza oraz sprawy bieżące zgłaszane przez Burmistrza i Komisje stałe Rady Miejskiej;

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 02-02-2017 13:32:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 02-02-2017 13:32:49