Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała XXXII/278/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-02-28 09:35:17
Uchwała XXXII/277/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-02-28 09:25:36
Uchwała XXXII/276/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-02-28 09:25:02
Uchwała XXXII/275/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2017 r. 2017-02-28 09:01:59
Uchwała XXXII/274/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastarnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2017-02-28 09:01:19
Uchwała XXXII/273/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiany Uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Jastarni, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2017-02-28 09:00:38
Uchwała XXXII/272/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Jastarnia 2017-02-28 09:00:00