Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Juracie 2017-05-08 14:32:44
Uchwała Nr XXXIV/312/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2017-05-08 14:32:25
Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2017-05-08 14:32:06
Uchwała Nr XXXIV/310/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-05-08 14:31:47
Uchwała Nr XXXIV/309/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-05-08 14:31:22
Uchwała Nr XXXIV/308/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-05-08 14:31:03
Uchwała Nr XXXIV/307/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-05-08 14:30:46
Uchwała Nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w Gminie Jastarnia 2017-05-08 14:30:26
Uchwała Nr XXXIV/305/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 217 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej. 2017-05-08 14:30:01
Uchwała Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. Sychty 2017-05-08 14:29:43
Uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2017 r. 2017-05-08 14:29:14
Uchwała Nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2017-05-08 14:28:50
Uchwała Nr XXXIV/301/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe 2017-05-08 14:28:30
Uchwała Nr XXIV/300/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania ?Budowa łącznika z windą w Szpitalu Puckim? 2017-05-08 14:28:07
Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-05-08 14:27:40
Uchwała Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-05-08 14:27:14