Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie miejsca na zamontowanie serwera, nadajników w obudowie z anteną, łącza telekomunikacyjnego, kamery internetowe i hot spot na budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni 2017-07-31 10:05:29
Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-07-31 10:05:04
Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-07-31 10:04:38
Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-07-31 10:04:13
Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia gody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2017-07-31 10:03:42
Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-07-31 10:03:18
Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni włączonego do Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-07-31 10:02:54
Uchwała Nr XXXVII/334/217 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 rady miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-07-31 10:02:23
Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-07-31 10:01:19