Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni 2017-11-02 14:25:28
Uchwała Nr XXXIX/371/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-11-02 14:24:03
Uchwała Nr XXXIX/370/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-11-02 14:22:59
Uchwała Nr XXXIX/369/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilatyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na rok 2017 2017-11-02 14:21:07
Uchwała Nr XXXIX/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-11-02 14:18:34
Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2017-11-02 14:15:48
Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017-11-02 14:12:57
Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2017-11-02 14:11:24
Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności 2017-11-02 14:10:03
Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia 2017-11-02 14:07:54
Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 2017-11-02 14:06:08
Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-11-02 14:04:18
Uchwała Nr XXXIX/360/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-11-02 14:01:32