Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy 2018-04-17 13:38:33
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-04-05 09:21:54
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni w Wielki Piątek 2018-03-29 08:47:43
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-23 14:46:44
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-03-14 07:33:21
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych 2018-03-14 07:36:35
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 12:09:14
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 12:07:17
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:06:07
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:05:06
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 11:59:54
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:58:16
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 11:48:41
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:47:22
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:40:31
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2018-02-26 14:05:53
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:38:20
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:37:23
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i sprzedaży sprzętu z magazynów Ochotniczej Straży Pożarnej i Magazynu Przeciwpowodziowego w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-03-21 11:35:05
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu obnośnego 2018-03-21 11:33:03
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych 2018-03-21 11:31:39
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2018-03-21 11:29:02
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych 2018-03-21 11:26:45
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, Juracie i Kuźnicy z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2018-03-21 11:24:36
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-03-21 11:22:36
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:20:24
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:19:15
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz gastronomię 2018-03-21 11:17:04
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią 2018-03-21 11:14:50
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:12:42
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:10:05
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 11:07:25
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-02-15 14:45:29
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:05:05
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej obejmującej na dz. nr 418 położoną w Juracie 2018-03-21 10:47:38
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości obejmującej dz. nr 8/1, km 2 położoną w Jastarni 2018-03-21 10:45:45
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-31 14:03:59
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-31 14:02:03
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych 2018-01-31 13:59:59
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:43:50
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:42:41
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - plac gier i zabaw 2018-03-21 10:41:38
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatów 2018-03-21 10:39:39
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i biżuterii 2018-03-21 10:37:31
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:33:30
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-03-21 10:31:53
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 10:30:09
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 10:28:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 10:26:03
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:24:02
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-24 14:31:16
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-01-19 13:07:03
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 10:22:56
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2018-01-23 10:06:28
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej 2018-03-21 10:20:28
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:18:57
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:17:31
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:57:59
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:56:39
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:55:06
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-01-08 14:20:34
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2018-03-21 10:14:01
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:12:32
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie kwiaciarni 2018-03-21 10:10:37
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy 2018-03-21 10:09:00
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych 2018-03-21 10:06:44
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego z kawiarnią 2018-03-21 10:04:54
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:02:48
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:00:49
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-03-21 09:58:48