Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:50:54
Zarządzenie Nr 330/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:47:03
Zarządzenie Nr 329/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie pola kempingowego 2019-01-24 09:42:30
Zarządzenie Nr 328/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:38:27
Zarządzenie Nr 327/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:34:56
Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy 2018-12-14 14:45:29
Zarządzenie Nr 324/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni 2018-12-13 08:41:04
Zarządzenie Nr 323/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2019-01-24 09:25:42
Zarządzenie Nr 322/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:31:42
Zarządzenie Nr 321/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:21:52
Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-24 09:18:34
Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:16:04
Zarządzenie Nr 318/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:13:33
Zarządzenie Nr 317/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej 2019-01-24 09:09:33
Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-12-04 13:03:15
Zarządzenie Nr 315/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-12-04 13:01:51
Zarządzenie Nr 314/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:07:56
Zarządzenie Nr 313/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac odbioru nieruchomości obejmującej kemping Maszoperia w Jastarni 2019-01-24 08:52:10
Zarządzenie Nr 312/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jastarni za rok 2018 2019-01-24 13:38:08
Zarządzenie Nr 311/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 08:47:38
Zarządzenie Nr 310/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 08:44:21
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-11-29 22:01:06
Zarządzenie Nr 308/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 listopada 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-11-28 11:19:33
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:58:53
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:56:44
Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2018-12-19 11:07:06
Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-12-19 11:01:21
Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-11-29 21:48:34
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-11-29 21:45:38
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:43:39
Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:41:50
Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2018-11-29 21:38:28
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie mieszkalnictwa mieszkaniowego 2018-11-29 21:18:36
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za IIII kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-10-30 13:12:59
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:16:39
Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:13:50
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-11-29 21:08:33
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:06:19
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych" 2018-11-29 21:01:51
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną" 2018-11-29 20:56:40
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:54:38
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:51:55
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. 2018-10-11 14:13:28
Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. - 31.03.2020 r. 2018-10-11 14:10:38
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-10-17 11:05:46
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 11:03:33
Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną 2018-10-17 11:02:15
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie lądowiska statków powietrznych 2018-10-17 11:00:13
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie materiałów opałowych 2018-10-17 10:56:53
Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni ogrodowej i placu zabaw 2018-10-17 10:55:00
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie kontenera przejazdowego 2018-10-17 10:52:53
Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie prezentacji i sprzedaży autorskich wyrobów ceramicznych 2018-10-17 10:50:33
Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń instalacji telekomunikacyjnych 2018-10-17 10:47:03
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:45:59
Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-24 08:38:16
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetow 2018-11-29 20:49:39
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia 2018-10-17 10:44:50
Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Helu przy ul. Żeromskiego 2 m C/5 2018-10-17 09:25:38
Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod składowanie kontenerów 2018-10-17 09:18:27
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:41:05
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:43:33
Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac odbioru nieruchomości obejmującej lądowisko w Jastarni 2018-10-17 08:55:28
Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 08:53:07
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 08:19:36
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica - etap I 2019-01-25 11:03:33
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarnia na 2019 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2019 i lata następne 2018-09-13 07:43:43
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:36:57
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:34:14
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia 2018-10-17 08:09:13
Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia 2018-10-17 08:07:51
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-16 15:19:43
Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną 2018-10-16 14:56:12
Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-16 14:49:52
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:31:49
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:23:57
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu zabaw dla dzieci 2018-10-16 14:46:19
Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-08-14 08:48:24
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-08-14 08:45:09
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:27:08
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:20:31
Zarządzenie Nr 181A/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-10-16 14:42:38
Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastarnia za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia 2018-11-29 20:16:14
Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2018-11-29 20:11:23
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-10-16 14:41:26
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-08-06 11:14:19
Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni 2018-10-16 14:39:20
Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:08:38
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:05:40
Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-10-16 14:37:16
Zarządzenie Nr 172/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za II kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-07-30 07:57:46
Zarządzenie Nr 171/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wydania nieruchomości obejmującej dz. nr. 88, położoną w Juracie 2018-10-16 14:35:03
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-10-16 14:33:27
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2018-10-16 14:31:14
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 19:59:33
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 10:16:29
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 10:15:31
Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2018-07-04 11:48:55
Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne 2018-07-25 10:12:25
Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne 2018-07-25 10:11:03
Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie przechowalni szkółki sprzętu wodnego ze strefą wypoczynku 2018-07-25 10:07:46
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych 2018-07-25 10:04:00
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-07-03 15:18:49
Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka 2018-07-25 10:02:36
Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 10:01:23
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 10:00:22
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:59:11
Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-07-02 12:32:49
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:58:01
Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2018-07-25 09:56:51
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-07-25 09:48:40
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2018-07-25 09:43:30
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:42:14
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:41:05
Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru książki opłaty miejscowej 2018-06-27 07:36:38
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:37:40
Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-06-13 08:42:52
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:34:21
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2018-07-25 09:31:23
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019 2018-07-25 09:28:34
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-07-25 09:24:47
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-07-25 09:22:20
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:19:49
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 09:18:14
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni 2018-07-25 09:16:35
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:13:02
Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2018-07-25 09:10:44
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2018-07-25 09:08:50
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2018-07-25 09:06:03
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka 2018-07-25 08:59:00
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2018-07-25 08:56:29
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 08:51:25
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-25 10:56:36
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza 2018-05-24 11:28:01
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2019-01-25 10:49:13
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatu 2019-01-25 10:46:47
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2019-01-25 09:08:46
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod udostępnienie przejazdu i przechodu do nieruchomości sąsiedniej 2019-01-25 09:06:26
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-25 09:03:50
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-25 08:58:40
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku 2018-05-16 09:01:24
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 2019-01-25 08:52:42
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-25 08:50:05
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2019-01-25 08:48:10
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2019-01-25 08:44:36
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni, urządzenie miejsc parkingowych oraz dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2019-01-25 08:41:34
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2019-01-25 08:36:15
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2019-01-25 08:32:30
Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2019-01-25 08:03:38
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I. 2019-01-25 07:59:46
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:41:06
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 14:33:34
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za 2017 rok oraz innych informacji 2018-05-08 15:13:56
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-05-02 07:56:07
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:21:23
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 14:10:20
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:08:53
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I 2018-05-06 21:10:10
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 2018-05-06 21:05:34
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-05-06 21:03:29
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu i zieleni 2018-05-06 21:01:44
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2018-05-06 20:57:37
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-05-06 20:55:38
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-05-06 20:52:38
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności o funkcji wystawienniczej 2018-05-06 20:50:44
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu rozrywki dla dzieci 2018-05-06 20:45:03
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 20:42:06
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 20:40:11
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy 2018-04-17 13:38:33
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-04-05 09:21:54
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności kulturalnej 2018-05-06 20:37:56
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej i rekreacyjnej 2018-05-06 20:33:56
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-05-06 20:29:05
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-05-06 20:24:08
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-05-06 20:18:51
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 2018-05-06 20:11:01
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2018-05-06 20:07:30
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do nieruchomości sąsiedniej 2018-05-06 20:04:36
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-05-06 20:01:09
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:58:04
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni w Wielki Piątek 2018-03-29 08:47:43
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2017 r. 2018-05-06 19:56:49
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2017 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. 2018-05-06 19:55:01
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-23 14:46:44
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2018-05-06 19:52:29
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:50:41
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 19:49:16
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 63/2018 rok z dnia 28.02.2018 r 2018-05-06 19:47:59
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 62/2018 rok z dnia 28.02.2018 r. 2018-05-06 19:46:35
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-05-06 19:44:30
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:42:01
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 19:40:40
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-03-14 07:33:21
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych 2018-03-14 07:36:35
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 12:09:14
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 12:07:17
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:06:07
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:05:06
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 11:59:54
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:58:16
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 11:48:41
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Jastarni Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uczestnictwa w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-05-06 19:37:02
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:47:22
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:40:31
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2018-02-26 14:05:53
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:38:20
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:37:23
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i sprzedaży sprzętu z magazynów Ochotniczej Straży Pożarnej i Magazynu Przeciwpowodziowego w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-03-21 11:35:05
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu obnośnego 2018-03-21 11:33:03
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych 2018-03-21 11:31:39
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2018-03-21 11:29:02
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych 2018-03-21 11:26:45
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, Juracie i Kuźnicy z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2018-03-21 11:24:36
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-03-21 11:22:36
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:20:24
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:19:15
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz gastronomię 2018-03-21 11:17:04
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią 2018-03-21 11:14:50
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:12:42
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:10:05
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 11:07:25
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-02-15 14:45:29
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:05:05
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej obejmującej na dz. nr 418 położoną w Juracie 2018-03-21 10:47:38
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości obejmującej dz. nr 8/1, km 2 położoną w Jastarni 2018-03-21 10:45:45
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-31 14:03:59
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-31 14:02:03
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych 2018-01-31 13:59:59
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:43:50
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:42:41
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - plac gier i zabaw 2018-03-21 10:41:38
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatów 2018-03-21 10:39:39
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i biżuterii 2018-03-21 10:37:31
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:33:30
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-03-21 10:31:53
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 10:30:09
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 10:28:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 10:26:03
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:24:02
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych 2019-01-24 13:54:12
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych 2019-01-24 13:51:22
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn." Nadzór inwestorski w branżach drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora 2019-01-24 13:47:53
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-24 14:31:16
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-01-19 13:07:03
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 10:22:56
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2018-01-23 10:06:28
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej 2018-03-21 10:20:28
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:18:57
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:17:31
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:57:59
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:56:39
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:55:06
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-01-08 14:20:34
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2018-03-21 10:14:01
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:12:32
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie kwiaciarni 2018-03-21 10:10:37
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy 2018-03-21 10:09:00
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych 2018-03-21 10:06:44
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego z kawiarnią 2018-03-21 10:04:54
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:02:48
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:00:49
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-03-21 09:58:48