Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLII/414/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2018 rok 2018-01-30 12:20:36
Uchwała Nr XLII/413/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2018 rok 2018-01-30 12:18:03
Uchwała Nr XLII/412/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-01-30 12:15:40
Uchwała Nr XLII/411/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-01-30 12:14:54
Uchwała Nr XLII/410/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-01-30 12:13:53
Uchwała Nr XLII/409/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2018-01-30 12:12:51
Uchwała Nr XLII/408/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-01-30 12:11:06
Uchwała Nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-01-30 12:09:47
Uchwała Nr XLII/406/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2018-01-30 12:08:43
Uchwała Nr XLII/405/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego gruntu gminnego 2018-01-30 12:06:49
Uchwała Nr XLII/404/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza" 2018-01-30 12:04:56
Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2018 roku 2018-01-30 12:01:39
Uchwała Nr XLII/402/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok 2018-01-30 12:00:00
Uchwała Nr XLII/401/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-01-30 11:58:06