Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puckim w sprawie założenia i prowadzenia gimnazjum dla dorosłych