Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLV/430/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni 2018-04-05 07:31:27
Uchwała Nr XLV/429/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2018 2018-04-05 07:29:51
Uchwała Nr XLV/428/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2018 r. 2018-04-05 07:28:07
Uchwała Nr XLV/427/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XXIV/133/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Portu Jastarnia" 2018-04-05 07:26:13
Uchwała Nr XLV/426/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych 2018-04-05 07:24:15
Uchwała Nr XLV/425/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok 2018-04-05 07:23:07
Uchwała Nr XLV/424/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-04-05 07:20:59