Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, Kuźnica, ul. Morska