Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVI/445/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:23:04
Uchwała Nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:20:50
Uchwała Nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:19:51
Uchwała Nr XLVI/442/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:18:57
Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-05-02 20:18:00
Uchwała Nr XLVI/440/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:16:48
Uchwała Nr XLVI/439/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-05-02 20:14:50
Uchwała Nr XLVI/438/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-02 20:13:21
Uchwała Nr XLVI/437/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2018-05-02 20:11:14
Uchwała Nr XLVI/436/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2018-05-02 20:09:48
Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/418/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza-edycja 2018" na terenie Gminy Jastarnia 2018-05-02 20:06:24
Uchwała Nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-05-02 20:01:37
Uchwała Nr XLVI/433/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jastarnia na lata 2018-2020 2018-05-02 19:59:38
Uchwała Nr XLVI/432/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok 2018-05-02 19:57:49
Uchwała Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-05-02 19:55:14