Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/418/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza-edycja 2018" na terenie Gminy Jastarnia