Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs azbest 2018

 

Dofinansowanie prac związanych

 

z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2018

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018),  Burmistrz Jastarni informuje, że do dnia 1 czerwca 2018 r. można składać deklaracje udziału w powyższym konkursie. Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.bip.jastarnia.pl w zakładce ochrona środowiska bądź w pok. 305 Urzędu Miejskim w Jastarni

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 lipca 2018r. a o wyniku gminy zostaną poinformowane do 27 lipca 2018r. 

 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty niezbędne do poniesienia w celu osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie ogłoszenia konkursu.

 2. Zadanie może zostać przeprowadzone przez podmiot wybrany przez Inwestora.

 3. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70 % kosztów kwalifikowanych.

 4. Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

 5. Zaleca się, aby określając efekt ekologiczny jednostka samorządu terytorialnego (jst) przyjmowała, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

 6. Wymagane jest, by zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie było:

  1. zlokalizowane na terenie jst posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

  2. zgodne z programem usuwania azbestu danej jst,

  3. wykonywane przez firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenie lub decyzję na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

 7. WFOŚiGW ma prawo sprawdzenia, czy firmy wykonujące zadane posiadają zezwolenia i decyzje, o których mowa w pkt 5 c).

 8. Zgłaszane zadania musza posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac).

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw-gda.pl.

Równocześnie Burmistrz Miasta Jastarni przypomina właścicielom, użytkownikom i zarządcom posesji o corocznym obowiązku przedłożenia Marszałkowi Województwa Pomorskiego lub Burmistrzowi Jastarni informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. Powyższa informacja winna być corocznie składana do dnia 31 stycznia. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Jastarni, pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

Obowiązek ten wynika z § 10 - Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2010r. Nr 8, poz. 31).

Wszystkie osoby, które nie wywiązały się z nałożonego obowiązku winny niezwłocznie przygotować stosowną informację i złożyć ją odpowiednio Burmistrzowi i Marszałkowi. Wzory formularzy, na jakich winna być składana informacja, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastarni (www.bip.jastarnia.pl) w zakładce ochrona środowiska.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Deklaracja udziału w konkursie.doc (DOC, 30.00Kb) 2018-05-15 11:23:54 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Żelechowska 15-05-2018 11:23:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Żelechowska 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Żelechowska 15-05-2018 13:59:43