Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVII/456/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurat 2018-05-30 07:49:26
Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-30 07:48:48
Uchwała Nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-30 07:48:17
Uchwała Nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2018-05-30 07:47:41
Uchwała Nr XLVII/452/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-05-30 07:34:14
Uchwała Nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2018-05-30 07:33:19
Uchwała Nr XLVII/450/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni 2018-05-30 07:32:09
Uchwała Nr XLVII/449/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/420/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 2018-05-30 07:28:37
Uchwała Nr XLVII/448/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 2018-05-30 07:25:09
Uchwała Nr XLVII/447/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok 2018-05-30 07:22:03
Uchwała Nr XLVII/446/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-05-30 07:20:29