Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2018 r.