Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVIII/472/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego 2018-07-04 08:34:33
Uchwała Nr XLVIII/471/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni 2018-07-04 08:33:19
Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2018-07-04 08:32:03
Uchwała Nr XLVIII/469/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-07-04 08:31:19
Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-07-04 08:30:24
Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-07-04 08:29:05
Uchwała Nr XLVIII/466/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-07-04 08:28:26
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-07-04 08:27:44
Uchwała Nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2018-07-04 08:26:44
Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-07-04 08:25:10
Uchwała Nr XLVIII/462/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-07-04 08:24:29
Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jastarnia 2018-07-04 08:21:40
Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jastarnia 2018-07-04 08:19:33
Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok 2018-07-04 08:18:06
Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-07-04 08:16:09
Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Jastarni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarni za 2017 rok 2018-07-04 08:14:53