Dyżur Senatora Sławomira Rybickiego w Jastarni 7 grudnia 2018 r.