Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2019 r.