Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)

 

Azbest 2019 nabór wniosków WFOŚiGW w Gdańsku

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków w konkursie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019). W związku z powyższym Burmistrz Jastarni ogłasza nabór wniosków beneficjentów ostatecznych. Osoby chcące uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu winny złożyć deklarację udziału w konkursie, w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni (p. 101) w terminie do 22 lipca 2019 r. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 •  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2019 r.

 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06.09.2019 r.

Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzić będą z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego, o którym mowa w pkt 1.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu:

 1. demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

 2. transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649z późn. zm.). Przed rozpoczęciem inwestycji należy wykonać będą dokumentację fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac, umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Inwestycja muszą zostać przeprowadzone przy uwzględnieniu obowiązków Wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest realizowanych w ramach konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego określonych przez WFOŚiGW w Gdańsku tj:

Wykonawca przed przystąpieniem do prac oraz po ich realizacji ma obowiązek przedłożyć właścicielowi celem przedstawienia gminie następujące dokumenty:

 • kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,

 • dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu
  lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) - np. potwierdzenie nadania,

 • Protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,

 • oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia Rozliczenia zadania.

 

Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

 1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

 2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Kwota dofinansowania zadania dla Gminy Jastarnia wynosi do 40 % jego kosztów kwalifikowanych, gdyż uzależniona jest od wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wskaźnik G dla Gminy Jastarnia wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 2214,63 zł. W związku z powyższym kwota dofinansowania 1 tony usunięcia, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest wynosić będzie maksymalnie 240 zł, a sam transport i utylizacja odpadu maksymalnie 120 zł.

W przypadku przekazywania dofinansowania ostatecznemu odbiorcy dotacji za pośrednictwem jst, zasady udzielania pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do tych odbiorców. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jst. W odniesieniu do ostatecznego odbiorcy dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Regulamin konkursu_NFOS.doc (DOC, 57KB) 2019-07-02 13:34:05 8 razy
2 Obowiazki Wykonawcy prac-2.doc (DOC, 10KB) 2019-07-02 13:34:05 7 razy
3 Deklaracja udziału w konkursie.doc (DOC, 30KB) 2019-07-02 13:32:22 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Żelechowska 02-07-2019 13:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Żelechowska 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamila Żelechowska 02-07-2019 13:34:05