Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni

Komisja Rewizyjna:
Pan Radny Błażej Bieżuński - Przewodniczący
Pani Radna Sylwia Chabowska

Pan Radny Michał Grafik
- zakres zadań określa regulamin komisji oraz ustawa o samorządzie gminnym

  1.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Pan Radny Wojciech Tul - Przewodniczący
Pan Radny Bartosz Selin

Pan Radny Piotr Wiśniewski
Pani Radna Iwona Czapp
- zakres zadań określa Statut Gminy Jastarnia oraz ustawa o samorządzie gminnym

  1.  

Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu:
Pan Radny Bartosz Selin - Przewodniczący
Pani Radna Michaela Gronalewska
Pan Radny Rafał Stobba
Pan Radny Leszek Budzisz
Pan Radny Michał Grafik
Pan Radny Wojciech Tul
Pani Radna Iwona Czapp
Pani Radna Sylwia Chabowska
Pani Radna Aneta Kałamarz
Pan Radny Piotr Wiśniewski
Pan Radny Daniel Kohnke

Do zadań komisji należą sprawy związane z:
- planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami,
- gospodarką komunalną i mieszkaniową,
- handlem i usługami,
- gospodarką finansowa i budżetem,
- wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
- współpracą z organizacjami pozarządowymi,
- współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
Pan Radny Rafał Stobba - Przewodniczący
Pan Radny Leszek Budzisz
Pan Radny Andrzej Kohnke
Pan Radny Błażej Bieżuński
Pan Radny Wojciech Tul
Pan Radny Piotr Wiśniewski
Pani Radna Sylwia Chabowska
Pani Radna Iwona Czapp
Pani Radna Aneta Kałamarz
Pani Radna Monika Putkowska
Pan Radny Piotr Lisakowski

Do zadań komisji należą sprawy związane z:
- edukacją publiczną,
- kulturą, turystyką, rekreacją i sportem,
- polityka prorodzinną,
- ochroną zdrowia,
- pomocą społeczną,
- promocją gminy,
- ochroną środowiska,
- rybołówstwem,
- ładem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem,
- ochrona przeciwpożarową,
- ochroną przeciwpowodziową,
- wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
- współpracą z organizacjami pozarządowymi,
- współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 30-11-2018 12:20:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Świątczak 30-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 07-12-2018 07:57:56