Ochrona środowiska

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-13 10:36:52
Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2018 2018-05-15 11:22:04
Czujnik jakości powietrza 2018-04-16 14:11:59
Czyste powietrze 2017-03-20 13:35:30
Usuwanie drzew - nowe zasady od 01.01.2017 r. 2017-02-24 09:16:10
Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2016 2016-03-14 14:30:16
ABC o Azbeście 2015-11-12 13:52:48
Publicznie dostępny wykaz danych o ochronie środowiska 2018-02-16 13:38:25
Obwieszczenia Burmistrza Miasta 2012-03-05 11:08:54
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni 2014-08-18 12:25:46
rejestr wyrobów zawierających azbest 2013-12-13 13:59:06
Program Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 2017-04-28 14:39:37
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2015-05-12 09:19:02
Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2015 - dokument stracił ważność 2015-03-11 09:12:15
Informacja dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu 2015-07-08 11:03:15
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:57:34
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 09:09:11
Zawiadomienie "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" - dokument stracił ważność 2016-07-18 14:46:43
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:37:40
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2025 - dokument stracił ważność 2016-08-31 14:10:20
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku - spotkanie dot. gazociągu Nord Stream 2 2017-05-30 08:09:57
"Monitoring gatunków i siedliskprzyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018" na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju 2016-10-07 09:52:45