WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Jastarni 2018-10-23 08:37:19
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców 2018-10-23 08:35:37
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni 2018-10-19 09:25:26
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 2 2018-10-16 15:13:06
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-16 15:11:57
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 - Uchwały 2018-10-16 13:27:54
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 - Uchwały 2018-10-16 13:26:46
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 - Uchwały 2018-10-16 13:25:58
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 - Uchwały 2018-10-16 13:24:49
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 - Uchwały 2018-10-16 13:24:09
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 - Uchwały 2018-10-16 13:23:18
Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia i nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni. 2018-10-16 12:43:12
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia i nakładu kart do głosowania w wyborach Burmistrza Jastarni. 2018-10-12 11:20:16
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. 2018-10-12 09:54:05
Prezentacja Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 2018-10-12 09:50:48
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 09:37:11
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 13:11:31
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Powiatowej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 13:09:33
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Jastarni 2018-10-02 14:20:02
Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 2 października 2018 r. O przeprowadzeniu głosowania tylko jednego kandydata na Burmistrza Jastarni 2018-10-02 14:14:22
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 14:00:43
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 2 października 2018 r. zmiany w składzie OKW ds. ustalenia wyników Nr 1 w Jastarni.pdf 2018-10-02 11:38:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 10:08:47
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA JASTARNI z dnia 26 września 2018r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-10-01 10:54:32
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 28 września 2018 r. powołanie OKW w gm. Jastarnia 2018-10-01 10:50:11
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 27 września 2018 r. 2018-09-27 14:38:12
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 2018-09-25 13:09:59
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 2018-09-25 13:09:16
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 2018-09-25 13:08:33
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. 2018-09-25 07:57:48
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 września 2018 r. 2018-09-20 08:43:58
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 18 września 2018 r. 2018-09-18 14:36:32
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14 września w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni 2018-09-17 09:16:50
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Jastarni oraz kandydatów na Burmistrza Jastarni. 2018-09-14 13:25:49
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 14:42:20
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 14:40:48
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni 2018-09-12 11:06:02
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni 2018-09-12 11:02:53
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-05 14:36:41
OBWIESZCZENIE STAROSTY PUCKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 15:02:25
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 08:10:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASTARNI z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-08-27 10:44:37
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 08:08:52
Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 2018-08-21 21:00:20
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2018-08-21 20:59:18
Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2018-08-21 20:58:45
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach 2018-08-21 20:57:55
Wybory samorządowe 2018 - strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej 2018-08-21 20:50:28
Krajowe Biuro Wyborcze 2018-08-21 20:48:17
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-21 20:46:22
Uchwała Nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-21 20:44:39
Uchwała Nr XLV/426/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych 2018-08-21 20:42:55
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 2018-08-21 20:38:43