Burmistrz Jastarni

TYBERIUSZ NARKOWICZ

Sekretariat Burmistrza tel.: (58) 675-19-99

Do zadań i kompetencji Burmistrza Jastarni należy:
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim;
- reprezentowanie Gminy i Urzędu Miejskiego na zewnątrz,
- przedkładanie Radzie Miejskiej Jastarni projektów uchwał,
- wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- nadzorowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego;
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników
 
jednostek organizacyjnych nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
- ogłaszanie budżetu;
- wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
- organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
- przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od ich podjęcia,
- składanie Radzie Miejskiej Jastarni okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
- realizowanie polityki kadrowej i odpowiadanie za przestrzeganie Kodeksu Pracy;
-wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.
- podejmowanie innych innych decyzji należących do kompetencji Urzędu oraz podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 23-02-2012 13:29:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 31-12-2016 13:02:51