Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-10-08 15:31:30 99.KB 29 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-10-08 15:31:30 37.KB 40 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf 2018-10-08 15:32:32 34.KB 21 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-10-08 15:32:43 42.KB 22 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf 2018-10-08 15:32:57 47.KB 19 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf 2018-10-08 15:34:01 63.KB 15 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf 2018-10-08 15:34:12 27.KB 20 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2018-10-08 15:35:30 25.KB 17 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf 2018-10-08 15:35:45 27.KB 21 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu lub dostępie do placu na potrzeby realizacji zamówienia.pdf 2018-10-08 15:36:04 25.KB 21 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf 2018-10-08 15:36:22 23.KB 16 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf 2018-10-08 15:36:44 39.KB 15 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie RODO.pdf 2018-10-08 15:36:57 31.KB 12 razy
13 SIWZ po zmianach z 15.10.2018 r..pdf 2018-10-15 13:03:50 325KB 11 razy
14 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianach z 15.10.2018 r..pdf 2018-10-15 13:04:16 126KB 7 razy
15 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach z 15.10.2018 r..pdf 2018-10-15 13:04:29 160KB 6 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacja z 15.10.2018 r..pdf 2018-10-15 13:03:18 91.KB 18 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-10-15 13:03:35 100KB 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 08-10-2018 15:31:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 15-10-2018 14:09:54