Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych gminy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2019-01-31 11:30:31 135KB 33 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:30:50 194KB 29 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - FO obsługa bankowa.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:31:04 66.KB 19 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:31:19 31KB 22 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:31:33 34.KB 19 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:31:47 84.KB 23 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:32:00 34.KB 22 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:32:12 31.KB 19 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ -Grupa kapitałowa.doc po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 11:32:24 25KB 19 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienia z dnia 06 02 2019.pdf 2019-02-06 14:50:47 270KB 24 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf 2019-02-06 14:51:11 73.KB 16 razy
3 SIWZ zmiany.pdf 2019-02-06 14:51:25 194KB 16 razy
4 Wyjasnienia z dnia 07.02.2019.pdf 2019-02-07 15:53:28 366KB 17 razy
5 SIWZ po zmianach z 07.02.2019.pdf 2019-02-07 15:53:46 169KB 17 razy
6 Załącznik nr 4 do SIWZ - postanowienia umowy po zm. z 07.02.2019.pdf 2019-02-07 15:54:02 42.KB 16 razy
7 Ogłoszenie o zmianie ogl. 07.02.2019.pdf 2019-02-07 15:54:32 41.KB 13 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki tablica.pdf 2019-02-19 10:29:45 568KB 2 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacje z otwarcia ofert 271.1.2019.pdf 2019-02-12 07:41:35 107KB 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 31-01-2019 11:30:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 31-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 19-02-2019 10:29:45