Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: a) Termomodernizację budynku OSP w Jastarni b) Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 140KB) 2017-08-09 10:36:04 140KB 200 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 271.12.2017.pdf (PDF, 275KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:36:23 275KB 70 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:36:42 131KB 53 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:36:58 125KB 51 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:37:12 146KB 46 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 175KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:37:37 175KB 54 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termomodernizacja.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:37:53 124KB 62 razy
7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - remont.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:05 124KB 48 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:18 116KB 36 razy
9 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:33 113KB 80 razy
10 Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:49 112KB 47 razy
11 Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:39:03 140KB 49 razy
12 Załącznik nr 10 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OSP_PBW.zip (ZIP, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:41:53 13.MB 37 razy
13 Załącznik nr 11 - ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 53.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:53:51 53.MB 37 razy
14 Załącznik nr 12 - KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:58:33 622KB 51 razy
15 Załącznik nr 13 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:01:30 4.2MB 54 razy
16 Załącznik nr 14 - INSTALACJE SANITARNE.zip (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:05:27 6.0MB 34 razy
17 Załącznik nr 15 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip (ZIP, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:06:44 746KB 47 razy
18 Załącznik nr 16 - Informacja do PLANU BIOZ_Jastarnia OSP.pdf (PDF, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:07:40 74.KB 35 razy
19 Załącznik nr 17 - PRZEDMIARY.zip (ZIP, 668KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:08:06 668KB 52 razy
20 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowę remiza OSP.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:09:10 2.6MB 61 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie termomodernizacja.pdf (PDF, 274KB) 2017-08-25 10:32:37 274KB 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 09-08-2017 10:36:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 25-08-2017 10:32:37