Obsługa geodezyjno-kartograficzna Gminy Jastarnia w latach 2018-2020

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 83.KB) 2017-11-13 11:04:46 83.KB 136 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:04:46 145KB 400 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:05:30 59.KB 28 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:05:51 28.KB 32 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:01 48.KB 28 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:11 65.KB 32 razy
6 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (PDF, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:21 27.KB 27 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:29 24.KB 28 razy
8 Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:37 23.KB 30 razy
9 Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 11:06:46 26.KB 26 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 282KB) 2017-11-27 11:37:22 282KB 154 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki tablica.pdf (PDF, 401KB) 2017-12-06 09:12:39 401KB 161 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 93.KB) 2017-12-15 13:55:10 93.KB 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 13-11-2017 11:04:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 15-12-2017 13:55:10